Souhlas se zpracováním cookies

Tyto webové stránky používají soubory cookies, aby bylo možné zpracovávat návštěvnické interakce. Jejich použití je však možné pouze po Vašem souhlasu. Prohlášení o používání cookies.

Metodika sledování a vyhodnocování dopravních konfliktů v českém prostředí (KONFLIKT)

sledování dopravních konfliktů

Cílem projektu KONFLIKT bylo vytvořit praktický nástroj hodnocení a řešení bezpečnosti silničního provozu. Byla vytvořena metodika sledování a vyhodnocování dopravních konfliktů.

KONFLIKT (Metodika sledování a vyhodnocování dopravních konfliktů v českém prostředí) byl projekt aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje ALFA Technologické agentury České republiky. Doba řešení projektu byla 2011 – 2013. Jeho příjemcem bylo Centrum dopravního výzkumu, v. v. i., dalším účastníkem projektu bylo České vysoké učení technické v Praze.

Metodika byla certifikována Ministerstvem dopravy za účelem implementace do praxe. Jako nadstavba metodiky byly pro uživatele navíc vytvořeny speciální webové aplikace pro školení pozorovatelů a pro zpracování a vyhodnocení terénních záznamů sledování.

Více o projektu…

Klíčová slova

dopravní konflikt

skoronehoda

konfliktní situace

bezpečnost silničního provozu

sledování, vyhodnocování

Kontakt
tel: +420 541 641 711
e-mail: cdv@cdv.cz
Líšeňská 33a, 636 00 Brno
Stránky
Důležité odkazy

Copyright © 2022
Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.