Metodika sledování a vyhodnocování dopravních konfliktů
sledování dopravních konfliktů

Metodika sledování a vyhodnocování dopravních konfliktů v českém prostředí (KONFLIKT)

Cílem projektu KONFLIKT bylo vytvořit praktický nástroj hodnocení a řešení bezpečnosti silničního provozu. Byla vytvořena metodika sledování a vyhodnocování dopravních konfliktů.

KONFLIKT (Metodika sledování a vyhodnocování dopravních konfliktů v českém prostředí) byl projekt aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje ALFA Technologické agentury České republiky. Doba řešení projektu byla 2011 – 2013. Jeho příjemcem bylo Centrum dopravního výzkumu, v. v. i., dalším účastníkem projektu bylo České vysoké učení technické v Praze.

Metodika byla certifikována Ministerstvem dopravy za účelem implementace do praxe. Jako nadstavba metodiky byly pro uživatele navíc vytvořeny speciální webové aplikace pro školení pozorovatelů a pro zpracování a vyhodnocení terénních záznamů sledování.

Více o projektu…

Klíčová slova

dopravní konflikt

skoronehoda

konfliktní situace

bezpečnost silničního provozu

sledování, vyhodnocování

Technologická agentura České republiky
Podpora aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje ALFA
Evidenční číslo projektu TA01030096
Logo Centrum dopravního výzkumu Logo TAČR Logo ČVUT
frantisek.vomacka@cdv.cz