Souhlas se zpracováním cookies

Tyto webové stránky používají soubory cookies, aby bylo možné zpracovávat návštěvnické interakce. Jejich použití je však možné pouze po Vašem souhlasu. Prohlášení o používání cookies.

ŘEŠENÍ PROJEKTU

Řešení projektu proběhlo ve třech etapách:

E1 Rešerše a výběr vhodných metod (2011)

Rešerše české i zahraniční literatury za účelem zmapování aktuálního stavu problematiky a vyplývajících potřeb. Byly využity české i zahraniční materiály: odborná literatura, on-line databáze odborných článků i webové zdroje. Byl tak zjištěn aktuální stav sledované problematiky. Získané informace byly kriticky zhodnoceny s cílem výběru nejefektivnějších metod, které budou vyhovovat podmínkám a charakteru provozu v ČR.

E2 Tvorba metodiky a aplikace (2012)

Proběhlo praktické odzkoušení vybraných metod za účelem ověření vhodnosti pro české podmínky. Získané zkušenosti byly zúročeny při navržení výsledné metody nejvhodnější pro české podmínky.

Tato metoda sledování a vyhodnocování byla popsána v metodice. Jako nadstavba metodiky byly pro uživatele navíc vytvořeny dvě speciální aplikace: aplikace pro školení pozorovatelů a aplikace pro zpracování a vyhodnocení terénních záznamů sledování.

E3 Pilotní ověření a distribuce (2013)

Pracovní verze metodiky a aplikace vytvořené v etapě E2 byly pilotně ověřeny za účelem ověření efektivní adaptace na podmínky situací na silniční síti v ČR. Podle zjištění byla metodika i aplikace dopracovány do výsledné podoby (včetně oponentury). Následně byla metodika certifikována Ministerstvem dopravy a dále je distribuována CDV.

V průběhu celého projektu probíhala diseminace výsledků (veřejná prezentace v médiích a na konferencích). Cílem bylo získání zpětné vazby a rozšíření povědomí o problematice a nabízeném řešení, spojené s představením metodiky a doprovodných aplikací.

Základní informace o projektu jsou k dispozici také v Informačním systému VaVaI (http://www.isvav.cz/projectDetail.do?rowId=TA01030096).

 

Klíčová slova

dopravní konflikt

skoronehoda

sledování skoronehod

měření skoronehod

Kontakt
tel: +420 541 641 711
e-mail: cdv@cdv.cz
Líšeňská 33a, 636 00 Brno
Stránky
Důležité odkazy

Copyright © 2022
Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.