Metodika sledování a vyhodnocování dopravních konfliktů

KONTAKTY

Řešitel:

Členové řešitelského týmu:

  • Ing. Josef Andres
  • Ing. Jindřich Frič, Ph.D.
  • Ing. Ondřej Gogolín
  • Ing. Jitka Kafoňková
  • Ing. Jan Křenek
  • Ing. Martin Lipl
  • Ing. Petr Pokorný
  • Ing. Richard Turek, Ph.D.

Autorem webu a školicí aplikace je Bc. Tomáš Režňák, vizualizační aplikaci vytvořil Ing. Jindřich Ambrož. Autorem fotografie na titulní straně je Martin Janata.

České vysoké učení technické v Praze (www)

Další řešitel:

Členové řešitelského týmu:

  • Ing. Bc. Dagmar Kočárková, Ph.D.
  • Ing. Tomáš Padělek, Ph.D.

 

Technologická agentura České republiky
Podpora aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje ALFA
Evidenční číslo projektu TA01030096
Logo Centrum dopravního výzkumu Logo TAČR Logo ČVUT
frantisek.vomacka@cdv.cz