Metodika sledování a vyhodnocování dopravních konfliktů

ODKAZY

Existuje několik pracovišť, kde se provádí sledování dopravních konfliktů:

- v České republice:

 • České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, Ústav dopravních systémů (www)
 • VŠB-TU Ostrava, Fakulta strojní, Institut dopravy (www) a Fakulta stavební, Katedra dopravního stavitelství (www)
 • Univerzita Palackého v Olomouci (dopravní psychologie) (www)

- výběr ze světa:

 • Lunds universitet, Švédsko (www)
 • Universiteit Hasselt, Belgie (www)
 • Nizozemská organizace aplikovaného výzkumu TNO (www)
 • Purdue University, Spojené státy (www)
 • University of British Columbia, Kanada (www)
 • École Polytechnique de Montréal, Kanada (www)
 • University of Alberta, Kanada (www)
 • Carleton University, Kanada (www)

Související aktivity:

 • Transportation Research Board (TRB) - Surrogate Measures of Safety (www)
 • Strategic Highway Research Program 2 (SHRP2) - Safety (www)
 • Audit bezpečnosti pozemních komunikací (www)
 • Projekt InDeV (www)
Technologická agentura České republiky
Podpora aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje ALFA
Evidenční číslo projektu TA01030096
Logo Centrum dopravního výzkumu Logo TAČR Logo ČVUT
frantisek.vomacka@cdv.cz