Metodika sledování a vyhodnocování dopravních konfliktů

VÝSTUPY PROJEKTU

Závěrečné výstupy:

Průběžné výstupy:

 

DISEMINACE

Průběžně doplňovaný seznam prezentací a publikací souvisejících s projektem:

2011:

2012: 

2013:

Další výstupy vznikly např. v rámci společného projektu CDV, VŠB-TUO a dalších partnerů Rozvoj v oboru dopravního inženýrství.

Po skončení projektu (s podporou RVO a CDV PLUS):

Vybrané citační ohlasy:

 

Klíčová slova

bezpečnost silničního provozu

bezpečnost dopravy

nepřímý ukazatel bezpečnosti

sledování dopravních konfliktů

Technologická agentura České republiky
Podpora aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje ALFA
Evidenční číslo projektu TA01030096
Logo Centrum dopravního výzkumu Logo TAČR Logo ČVUT
frantisek.vomacka@cdv.cz