Metodika sledování a vyhodnocování dopravních konfliktů

VÝSTUPY PROJEKTU

Závěrečné výstupy:

  • Metodika sledování a vyhodnocování dopravních konfliktů (PDF  [ 3,93 MB] ) ... od 21.1.2014 stažena celkem 2096x
  • Školicí aplikace pro pozorovatele a hodnotitele dopravních konfliktů (odkaz - přístup s registrací)
  • Vizualizační aplikace pro vytváření konfliktních diagramů (odkaz - přístup na vyžádání u řešitele)

Průběžné výstupy:

 

DISEMINACE

Průběžně doplňovaný seznam prezentací a publikací souvisejících s projektem:

2011:

2012: 

2013:

Další výstupy vznikly např. v rámci společného projektu CDV, VŠB-TUO a dalších partnerů Rozvoj v oboru dopravního inženýrství.

Po skončení projektu (s podporou RVO a CDV PLUS):

Vybrané citační ohlasy:

 

Klíčová slova

bezpečnost silničního provozu

bezpečnost dopravy

nepřímý ukazatel bezpečnosti

sledování dopravních konfliktů

Technologická agentura České republiky
Podpora aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje ALFA
Evidenční číslo projektu TA01030096
Logo Centrum dopravního výzkumu Logo TAČR Logo ČVUT
frantisek.vomacka@cdv.cz