Souhlas se zpracováním cookies

Tyto webové stránky používají soubory cookies, aby bylo možné zpracovávat návštěvnické interakce. Jejich použití je však možné pouze po Vašem souhlasu. Prohlášení o používání cookies.

VÝSTUPY PROJEKTU

Závěrečné výstupy:

Průběžné výstupy:

 

DISEMINACE

Průběžně doplňovaný seznam prezentací a publikací souvisejících s projektem:

2011:

2012: 

2013:

Další výstupy vznikly např. v rámci společného projektu CDV, VŠB-TUO a dalších partnerů Rozvoj v oboru dopravního inženýrství.

Po skončení projektu (s podporou RVO a CDV PLUS):

Vybrané citační ohlasy:

  • Almodfer, R. et al. (2015). Quantitative analysis of lane-based pedestrian-vehicle conflict at a non-signalized marked crosswalk. Transportation Research Part F.
  • Silla, A. (2016). Traffic conflict technique and its potential. VTT Technology 248.
  • Radivojevic, D. et al. (2016). Impact of Green Light Optimized Speed Advisory on Unsignalized Side-Street Traffic. Transportation Research Record: Journal of the Transportation Research Board.
  • Sohel Mahmud, S. M. et al. (2017). Application of proximal surrogate indicators for safety evaluation: A review of recent developments and research needs. IATSS Research.
  • Meel, I. P. et al. (2017). Evaluation of the effects of auxiliary lanes on road traffic safety at downstream of U-turns. Transportation Research Procedia.
  • Johnsson, C. (2018). In search of surrogate safety indicators for vulnerable road users: a review of surrogate safety indicators. Transport Reviews.
  • Sohel Mahmud, S. M. et al. (2019). Micro-simulation modelling for traffic safety: A review and potential application to heterogeneous traffic environment. IATSS Research.
  • Astarita, V., Giofré, V. P. (2019). From traffic conflict simulation to traffic crash simulation: Introducing traffic safety indicators based on the explicit simulation of potential driver errors. Simulation Modelling Practice and Theory.

 

Klíčová slova

bezpečnost silničního provozu

bezpečnost dopravy

nepřímý ukazatel bezpečnosti

sledování dopravních konfliktů

Kontakt
tel: +420 541 641 711
e-mail: cdv@cdv.cz
Líšeňská 33a, 636 00 Brno
Stránky
Důležité odkazy

Copyright © 2022
Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.